Blended Voices

info@blendedvoices.se 

Åh, dessa underbara och helt FANTASTISKA sångfåglar och scengångare är:
BLENDED VOICES (fotograf: Bosse Hammar)

Beth Lundmark

Bettan Lejon

Bosse Hammar

Filippa Mäkinen

Fredrik Idevall

Jessica Sundling

Lotta Arnshelm

Margita Jerrysdotter

Marianne Johansson

Marie-Louise Hammar

May Hofvander

Meta Fagerström

Mia Pettersson

Pirkko Öhrn

Torbjörn Jonsson

Gert Fagerström

Carola Henriksson

Sören Tyresgård

Anna Philip


Föreningen Blended Voices

Föreningen Blended Voices bildades i april 2019. 

Föreningen har som ändamål att bedriva musikalisk verksamhet med särskild inriktning på senisk körsång och ska vara tillgänglig för ALLA, oavsett bakgrund, politisk tillhörighet, samhällsklass och musikalisk erfarenhet. 
Vi främjar jämställdhet och föreningen drivs i demokratisk anda. 
Föreningen består av de personer som upptagits i föreningen som medlemmar. 
Föreningens beslutande organ är styrelsen, medlemsmöten och årsmötet. 

..............................................

Under årsmötet 2024 nödgades vi att ändra lite i styrelsen, då vi stod utan kassör. Vår fantastiska ordförande Marie-Louise Hammar, som är mycket kunnig i området, valde att ta över det inte helt enkla arbetet som kassör i vår förening och lämnade över ordförandeklubban till Elisabeth Lejon, som adjungerande ordförande fram till nästa årsmöte. Allt för föreningens bästa. Det visar prov på hur en god ledare ska agera - laget före jaget. Tack! <3 

Styrelsen 2024

  • Elisabeth Lejon, adjungerande ordförande

  • Sören Tyresgård, vice ordförande 

  • Meta Fagerström, sekreterare

  • Marie-Louise Hammar, kassör 

  • Lotta Arnshelm, styrelseledamot

  • Mia Pettersson, styrelseledamot

  • Fredrik Idevall, styrelseledamot

Ersättare:
May Hofvander,  Jessica Sundling, Bosse Hammar

Revisorer: Torbjörn Jonsson, revisor 1, Margita Jerrysdotter, revisor 2

Bli medlem i vår förening!

Medlemsavgift 300 kronor för enskild / 350 kronor för familj per år (maj-april)  swisha till 123 002 07 01
eller  betalas på bg 5353-1232

Verksamhetsberättelser

Våra verksamhetsberättelser kan du ladda ner här:

Årsmötesprotokoll

Här hittar du våra årsmötesprotokoll

Föreningen har som ändamål att bedriva musikalisk verksamhet med särskild inriktning på scenisk körsång och ska vara tillgänglig för ALLA, oavsett bakgrund, politisk tillhörighet, samhällsklass och musikalisk erfarenhet. Vi främjar jämställdhet och
föreningen ska drivas i demokratisk anda.

Kontakta oss

Det går även fint att kontakta oss via det här formuläret. 
Namn E-post Meddelande Skicka in

Föreningen Blended Voices

c/o Fagerström

Örebrovägen 12 

info@blendedvoices.se 

info@blendedvoices.se 

Vi repeterar på tisdagar kl. 18.30-21.30