Föreningen Blended Voices

Föreningen Blended Voices bildades i april 2019. 

Föreningen har som ändamål att bedriva musikalisk verksamhet med särskild inriktning på senisk körsång och ska vara tillgänglig för ALLA, oavsett bakgrund, politisk tillhörighet, samhällsklass och musikalisk erfarenhet. 
Vi främjar jämställdhet och föreningen drivs i demokratisk anda. 
Föreningen består av de personer som upptagits i föreningen som medlemmar. 
Föreningens beslutande organ är styrelsen, medlemsmöten och årsmötet. 


Styrelsen

Marie-Louise Hammar, OrdförandeMia Pettersson, Vice Ordförande
Meta Fagerström, Sekreterare
Yvonne Björkman, Kassör
Elisabeth Lejon, Styrelseledamot
Pernilla Johansson, Styrelseledamot
Sören Tyresgård, Styrelseledamot
Suppleanter:
Anna Philip,     Karolina Schiöld,     Annica Holmberg     

Bli medlem i vår förening!

Medlemsavgift 300 kronor per år (maj-april)  swisha till 123 002 07 01eller  betalas på bg 5353-1232

Verksamhetsberättelser

Vi har bara hunnit göra en verksamhetsberättelse och den kan du ladda ner här:

Årsmötesprotokoll

Här hittar du våra årsmötesprotokoll