Föreningen Blended Voices

Föreningen Blended Voices bildades i april 2019. 

Föreningen har som ändamål att bedriva musikalisk verksamhet med särskild inriktning på senisk körsång och ska vara tillgänglig för ALLA, oavsett bakgrund, politisk tillhörighet, samhällsklass och musikalisk erfarenhet. 
Vi främjar jämställdhet och föreningen drivs i demokratisk anda. 
Föreningen består av de personer som upptagits i föreningen som medlemmar. 
Föreningens beslutande organ är styrelsen, medlemsmöten och årsmötet. 


Styrelsen

Marie-Louise Hammar, Ordförande  
Sören Tyresgård, Vice Ordförande 
Meta Fagerström, Sekreterare
Yvonne Björkman, Kassör
Elisabeth Lejon, Styrelseledamot
Anna Philip, Styrelseledamot
Mia Pettersson, Styrelseledamot
Suppleanter:
Annica Holmberg,     Karolina Schiöld,     Margita Jerrysdotter     

Bli medlem i vår förening!

Medlemsavgift 300 kronor för enskild / 350 kronor för familj per år (maj-april)  swisha till 123 002 07 01
eller  betalas på bg 5353-1232


Verksamhetsberättelser

Våra verksamhetsberättelser kan du ladda ner här:

Årsmötesprotokoll

Här hittar du våra årsmötesprotokoll