ALLA kan sjunga - så kom med oss DU också!

I normala fall så träffas vi varje tisdag på Tingsgården i Sköllersta. Kontakta oss för mer information om du är intresserad av att bli med i vårt härliga gäng!

10 anledningar att sjunga med oss:
  • Du stärker ditt självförtroende
  • Vår underbara gemenskap
  • Det kan förbättra din sömn
  • Socialt välbefinnande
  • Minskad stressnivå 
  • Körsångare är bättre medmänniskor
  • Det håller din hjärna ungdomlig
  • Du kan få komma ut på små äventyr
  • Du kan minska din scenskräck
  • Du kommer växa individuellt
Under hösten 2022 repeterar vi på ABF i Örebro, Fredsgatan 18.
Fr.o.m. 2023 utgår vi från Odensbacken. 
Kontakta oss för mer information.

Besöksadress: Samverkarna i Östernärke

Örebrovägen 12

715 31 Odensbacken

 
E-mail
 
Telefon